Obvezno zdravstveno zavarovanje študentov

Študenti lahko zdravstvene storitve koristijo, če so vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje. Vselej, ko obiščejo zdravnika oz. uveljavljajo katero drugo zdravstveno storitev ali pravico, morajo imeti pri sebi kartico zdravstvenega zavarovanja ali začasno potrdilo, ki nadomešča kartico zdravstvenega zavarovanja.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) za otroke, ki so zavarovani kot družinski člani in se šolajo v Republiki Sloveniji na srednji, višji ali visoki šoli ali po programu izobraževanja odraslih ter so dopolnili 18. let starosti, pridobiva podatek o njihovem šolanju prek neposredne povezave z evidencama udeležencev izobraževanj na teh šolah oz. po programu izobraževanja odraslih, zato zanje ni več potrebno prilagati potrdil o šolanju v Republiki Sloveniji.

Izjema velja za otroke, ki so zavarovani kot družinski člani, in so dopolnili 18 let starosti ter se šolajo v tujini. Ti morajo območni enoti ali izpostavi ZZZS za vsako šolsko oz. študijsko leto od dopolnjene starosti 18 let do dopolnjene starosti 26 let predložiti potrdilo o šolanju.

Urejenost svojega zdravstvenega zavarovanja je mogoče preveriti na spletnih straneh ZZZS ali prek SMS sporočila.