Obvezna cepljenja študentov

AKTUALNO! Cepljenje študentov v času počitnic

Program cepljenja in zaščite z zdravili v Sloveniji določa izvedbo obveznih cepljenj in drugih cepljenj, ki se financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja ali državnega proračuna ter na obvezna cepljenja, ki jih plačajo delodajalci ali posamezniki.

V Zdravstvenem domu za študente v Ljubljani izvajamo cepljenja proti klopnemu meningitisu, proti hepatitisu B in proti okužbi s HPV. Cepljenja proti steklini ne opravljamo, saj se ta opravljajo le v območnih enotah Nacionalnega inštitut za za javno zdravje.

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu

Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je obvezno za študente, ki imajo v svojem študijskem programu predvidene terenske vaje. Skladno s Programom cepljenja in zaščite z zdravili stroške cepljenja za študente, ki so pri praktičnih oz. terenskih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje je za študente brezplačno do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.

Cepljenje proti Hepatitisu B

Od leta 1998 je cepljenje otrok proti hepatitisu B obvezno pred vstopom v šolo. Študenti, ki so pri delu ali terenskih vajah lahko izpostavljeni okužbi, morajo imeti pred opravljanjem praktičnega pouka oz. vaj v zdravstveni ustanovi opravljeno cepljenje proti hepatitisu B, Skladno s Programom cepljenja in zaščite z zdravili stroške cepljenja za študente, ki so pri praktičnih oz. terenskih vajah izpostavljeni nevarnosti okužbe krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Cepljenje je za študente brezplačno do konca šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti.