Organ upravljanja zavoda je svet zavoda.

Svet zavoda ima 7 članov, sestavljajo ga predstavniki:
 • 4 predstavniki ustanovitelja
 • 1 predstavnik zavarovancev
 • 1 predstavnik Mestne občine Ljubljana
 • 1 predstavnik delavcev zavoda

Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje Mestna občina Ljubljana, predstavnika zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, predstavnika zaposlenih pa izvolijo zaposleni v zavodu.

Člani Sveta zavoda:
 • Zlatka Škrlec – predsednica, predstavnica ustanovitelja
 • mag. Irena Kumše – članica, predstavnica ustanovitelja
 • Monika Ažman – članica, predstavnica ustanovitelja
 • mag. Jožef Kovač – član, predstavnik ustanovitelja
 • Anka Bolka – članica, predstavnica zavarovancev
 • Francka Trobec – članica, predstavnica Mestne občine Ljubljana
 • Martina Jež – članica, predstavnica zaposlenih